Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

«Προβλήματα λειτουργίας Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής»
Αθήνα 24/01/2016


«Προβλήματα λειτουργίας Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής»

Το συγκεκριμένο «καυτό» θέμα για τους Αρχιτέκτονες , «Προβλήματα λειτουργίας
Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής» , παρουσιάζεται κατ΄επανάληψη  στην Η.Δ του Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Το θέμα όμως ποτέ δεν  συζητείται και δεν  υπάρχει κατατεθειμένη πρόταση ή εισήγηση από όσους το προτείνουν στην Η.Δ .
Η Δ.Κ.Μ_Αρχιτέκτονες , έχουμε ζητήσει κατ΄επανάληψη να υπάρξει ολοκληρωμένη επεξεργασία για το θέμα. Θεωρούμε απαραίτητη την παρέμβαση του συλλόγου με τεκμηριωμένη  πρόταση για την αντιμετώπιση  των προβλημάτων  .
Αναφορικά με την από 23 / 11 / 2015 ερμηνευτική εγκύκλιο για την  «Εφαρμογή του άρθρου 10» καταθέσαμε συγκεκριμένη εισήγηση θέλοντας να αφυπνίσουμε και να υπάρξει η απαιτούμενη παρέμβαση από τον Σύλλογο .

Στην συνεδρίαση  του  Δ.Σ  του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ ,( 21/01/16)  και μετά  από 15  μέρες  που  είχε  κατατεθεί  η  εισήγηση  μας , δυστυχώς  και  πάλι  δεν  συζητήθηκε το θέμα .Με  την δικαιολογία  οτι η συγκεκριμένη πρόταση  δεν αντιμετωπίζει ολιστικά  το θέμα  του άρθρου  10 , παραπέμφθηκε  για επόμενη  συνεδρίαση , θεωρώντας  οτι  μέχρι  τότε  το  θέμα  πιθανά να αντιμετωπιστεί  απο  το  ίδιο  το Υπουργείο .

Θεωρούμε σημαντική την εκτίμηση των ποιοτικών κριτηρίων που αφορούν στο περιβαλλοντικό όφελος , θεωρούμε όμως απαράδεκτη την παρότρυνση που περιγράφεται στην 2η παράγραφο , προς τα μέλη των Σ.Α και συγκεκριμένα ,
«...προτείνοντας την βέλτιστη χωροθέτηση της οικοδομής στο οικόπεδο , και την επωφελέστερη πολεοδομικά διάταξη της ...»

Για την Δ.Κ.Μ_Αρχιτέκτονες , είναι  απαίτηση να αποφευχθεί ο αποπροσανατολισμός του σκοπού θεσμοθέτησης των Σ.Α , και η αντικατάσταση των αρμοδιοτήτων τους από γνωμοδοτικού χαρακτήρα , σε αποφασιστικού .
Είναι απαγορευτική επίσης η λογική υπαγόρευσης είτε συγκεκριμένων τάσεων , απόψεων η λύσεων , είτε δημιουργίας πυρήνα εκμετάλευσης των ελεύθερων επαγγελματιών μέσω «πίεσης» για την λήψη απόφασης στην κατατεθειμένη αρχιτεκτονική πρόταση .

Δυστυχώς συνεχίζεται η λογική των ερμηνευτικών εγκυκλίων , οι οποίες τις περισσότερες φορές περιπλέκουν τα πράγματα παρά τα αποσαφηνίζουν , με κίνδυνο να αφήνουν ¨χώρο ¨ για διαφορετικές κατά περίπτωση ερμηνείες του νόμου .

Εννοείται οτι είμαστε υπέρ του δημοσίου συμφέροντος , όπως αυτό αποτυπώνεται στην παραχώρηση μέρους του οικοπέδου προς κοινή χρήση.Όμως οφείλουμε να παρατηρήσουμε οτι το συγκεκριμένο κεφάλαιο του Ν.4067/2012 έχει πολλά προβλήματα και αν κάποιος ήθελε να τα αντιμετωπίσει πραγματικά θα έπρεπε να ξαναδεί από την αρχή όλο το άρθρο 10.παρατίθεται  αναλυτικά  ητοποθέτηση  της Δ.Κ.Μ_Αρχιτέκτονες .


                                                                                                   Αθήνα 11/01/2016


Τοποθέτηση Δ.Κ.Μ_Αρχιτέκτονες  αναφορικά με  το από 23 / 11 / 2015 , 50838 έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου.


Λάβαμε λοιπόν γνώση , του από 23 / 11 / 2015 , 50838 , με θέμα , «Εφαρμογή του άρθρου 10 , παρ.1 του Ν.4067/2012 (νοκ) από Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» .
Θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής , θεωρούμε πράγματι σημαντική την εκτίμηση των ποιοτικών κριτηρίων που αφορούν στο περιβαλλοντικό όφελος , θεωρούμε όμως απαράδεκτη την παρότρυνση που περιγράφεται στην 2η παράγραφο , προς τα μέλη των Σ.Α και συγκεκριμένα ,
«...προτείνοντας την βέλτιστη χωροθέτηση της οικοδομής στο οικόπεδο , και την επωφελέστερη πολεοδομικά διάταξη της ...»
Επισημαίνουμε και υπενθυμίζουμε ότι :
1. Τα ΣΑ είναι ανεξάρτητα γνωμοδοτικά όργανα που συγκροτούνται με απόφαση του γενικού γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης.
2. Τα ΣΑ γνωμοδοτούν στα πλαίσια του Ν. 4030/11 ως προς τις αρχιτεκτονικές μελέτες. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται ρητά στον Ν. 4030/11 και Ν. 4067/12.
3. Η γνωμοδότηση είναι Θετική ή Αρνητική ως προς τη μελέτη και δεν αποτελεί έγκριση. (Α.Π. 46876 . 21/03/13) .

Συμπληρωματικά στο από , 30.04.2013 , αρ.πρωτ. .28279 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ , με θέμα «Κριτήρια βέλτιστης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 (ΝΟΚ) , από τα Σ.Α» , μετάξυ άλλων αναφέρεται οτι , «η διατύπωση της γνώμης του Σ.Α αναφέρεται περιοριστικά στην βέλτιστη χωροθέτηση της οικοδομής στο οικόπεδο και την διάταξη της τυχόν αποδιδόμενης σε κοινή χρήση επιφάνειας αυτού ...»
Έχει την ίδια λογική και την ίδια ανησυχία ως προς την χωροθέτηση και το όφελος απόδοσης προς το δημόσιο , παρόλα αυτά , δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα αρμοδιοτήτων του οργάνου .
Επίσης στο από 21/03/2013 με αρ.πρωτ. 46876 έγγραφο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με
τίτλο «Αρμοδιότητες των Σ.Α» , μεταξύ άλλων τονίζεται ότι ,
 1. Τα ΣΑ γνωμοδοτούν με βάση την αρχιτεκτονική άποψη και λύση που επέλεξε ο μελετητής. Η όποια κριτική ασκείται δεν θα αφορά την εξεύρεση «βέλτιστων» λύσεων αλλά την πληρότητα και τη συνέπεια της μελέτης ως προς την αρχιτεκτονική άποψη που επιλέγεται σε σχέση με τη λειτουργία και
την ένταξη στο ευρύτερο περιβάλλον…. &
 4. Τα ΣΑ δεν ασκούν αρχιτεκτονική ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη μιας κεντρικής ιδέας στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Επομένως, δεν επιτρέπεται τα μέλη των ΣΑ να διορθώνουν τις μελέτες στα σχέδια των μελετητών ούτε να κάνουν μονοσήμαντες υποδείξεις που θα κατευθύνουν τη
διόρθωση της υπό έλεγχο μελέτης. Αντίστοιχα και οι μελετητές δεν νοείται να απαιτούν από τα μέλη του συμβουλίου βελτιώσεις και υποδείξεις. Σύμφωνα λοιπόν με όλες τις παραπάνω επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις περί λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Σ.Α , θεωρούμε ατυχή την έκφραση ,
«..Οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα , στα ποιοτικά κριτήρια , προτείνοντας την βέλτιστη χωροθέτηση της οικοδομής στο οικόπεδο , και την επωφελέστερη πολεοδομικά διάταξη της ...»
Τα μέλη των ΣΑ σε καμία περίπτωση δεν έχουν την αρμοδιότητα να προτείνουν , πόσο μάλλον όταν για να γίνει αυτό επιστημονικά και ουσιαστικά θα έπρεπε αν έχουν λάβει υπόψη τους όλα τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης/φακέλλου , και να έχουν εκπονήσει οι ίδιοι την αντίστοιχη μελέτη .

Ως εκ τούτου θεωρούμε άστοχη την συγκεκριμένη έκφραση / παρότρυνση , του εγγράφου της Γ.Γραμματέως , πιστεύουμε οτι είναι μια ατυχής στιγμή , και ευχόμαστε οτι θα αποσυρθεί άμεσα .
Είναι απαίτηση να αποφευχθεί ο αποπροσανατολισμός του σκοπού θεσμοθέτησης των Σ.Α , και η αντικατάσταση των αρμοδιοτήτων τους από γνωμοδοτικού χαρακτήρα , σε αποφασιστικού . Είναι απαγορευτική επίσης η λογική υπαγόρευσης είτε συγκεκριμένων τάσεων , απόψεων η λύσεων , είτε δημιουργίας πυρήνα εκμετάλευσης των ελεύθερων επαγγελματιών μέσω «πίεσης» για την λήψη απόφασης στην κατατεθειμένη αρχιτεκτονική πρόταση .
Δυστυχώς συνεχίζεται η λογική των ερμηνευτικών εγκυκλίων , οι οποίες τις περισσότερες φορές περιπλέκουν τα πράγματα παρά τα αποσαφηνίζουν , με κίνδυνο να αφήνουν ¨χώρο ¨ για διαφορετικές κατά περίπτωση ερμηνείες του νόμου .

Εννοείται  οτι είμαστε υπέρ του δημοσίου συμφέροντος , όπως αυτό αποτυπώνεται στην παραχώρηση μέρους του οικοπέδου προς κοινή χρήση , Όμως οφείλουμε να παρατηρήσουμε οτι το συγκεκριμένο κεφάλαιο του Ν.4067/2012 έχει πολλά προβλήματα και αν κάποιος ήθελε να τα αντιμετωπίσει πραγματικά θα έπρεπε να ξαναδεί από την αρχή όλο το άρθρο 10.Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ 2014


Στις εκλογές ανάδειξης της νέας Αντιπροσωπείας του Σ.Α.Δ.Α.Σ.- Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και για την ανάδειξη Δ.Σ. του Τμήματος Αττικής, την Κυριακή 14/11/2014
(09:00-20:00) στα γραφεία του ΤΕΕ , οδός Νίκης  4 , στο  Σύνταγμα,  συμμετέχουμε  στο ψηφοδέλτιο της

 Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών
(Δ.Κ.Μ. - Αρχιτέκτονες)

Ξεκινώντας αυτή την προσπάθεια, τρία χρόνια πριν στις  εκλογές του 2011, δημιουργήσαμε μια νέα κίνηση για έναν Σύλλογο ισοδύναμα επιστημονικό, επαγγελματικό  και συνδικαλιστικό.


Βασικές  αρχές

-Οραματιστήκαμε έναν Σύλλογο Αρχιτεκτόνων με ουσιαστική οντότητα και ειδικό βάρος , ισότιμο συνομιλητή της Κεντρικής διοίκησης  της χώρας.

-Δουλέψαμε για  ένα Σύλλογο που θα τηρεί τις καταστατικές αρχές και τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε, προσπαθώντας να εξορθολογίσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τα βασικά του εργαλεία.

-Πιστέψαμε ότι ο Σύλλογος πρέπει να αποτελέσει δεξαμενή ανταλλαγής σκέψεων ,  μέσα από εποικοδομητικό διάλογο που θα αναπτυχθεί στις Μόνιμες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, με σκοπό την παραγωγή θέσεων και προτάσεων σε βασικά θέματα που αφορούν στον κλάδο, πέρα από ιδεολογικές , πολιτικές και μικροπαραταξιακές διαφορές.

-Θελήσαμε να αναβαθμίσουμε τον ρόλο του Αρχιτέκτονα στο κοινωνικό γίγνεσθαι , εξωτερικεύοντας την αρχιτεκτονική και αναδεικνύοντας/προβάλλοντας το αρχιτεκτονικό έργο.  Ας μην ξεχνάμε ότι η αρχιτεκτονική αποτελεί πολιτιστικό καθρέπτη της κοινωνίας και της εποχής στην οποία παράγεται.

Σήμερα περισσότερο  από  κάθε  άλλη χρονική  στιγμή  εξακολουθούμε να πιστεύουμε  ότι οι βασικές  αρχές τις οποίες τότε στηρίξαμε εξακολουθούν να  είναι η κύρια κατευθυντήρια κινητήριος δύναμη για την αναβάθμιση του συλλογικού  μας  οργάνου .


Προγραμματικές θέσεις

Από τις θέσεις διοίκησης του Συλλόγου, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υγιείς δυνάμεις που σέβονται και προάγουν τις παραπάνω αρχές, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε, να επεξεργαστούμε και καταφέραμε να υλοποιήσουμε μεγάλο μέρος όσων υποσχεθήκαμε και  καταθέσαμε  το  2011 ως Προγραμματικές Δράσεις για τη θητεία που πέρασε, όπως:
 1. Παραγωγή  Αρχιτεκτονικής  από  Αρχιτέκτονες, μέσα από τοποθετήσεις σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος.
 1. Προτάσεις τροποποίησης/βελτίωσης της Υ.Α. περί πλαισίου διενέργειας Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. (https://www.facebook.com/groups/265938936783906/)
 2. Προτάσεις τροποποίησης/βελτίωσης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, με συμμετοχή του Συλλόγου σε διεπιστημονική Επιτροπή που συστάθηκε από το ΥΠΕΚΑ για τον σκοπό αυτό.  Επεξεργασία προτάσεων για την θέσπιση προδιαγραφών εκπόνησης των αρχιτεκτονικών μελετών .http://www.sadas-pea.gr/sept12/
 3. Επεξεργασία ενός Σύγχρονου Οικοδομικού Κανονισμού, με περισσότερους βαθμούς ελευθερίας στην αρχιτεκτονική σύνθεση, από Ομάδα Εργασίας του Συλλόγου, με προτάσεις βελτίωσης/εκσυγχρονισμού του Κτιριοδομικού Κανονισμού, εισαγωγή της έννοιας του κτιριακού όγκου ως βασικό μέγεθος ελέγχου της εκμετάλλευσης του οικοπέδου και την εισαγωγή της έννοιας του αστικού σχεδιασμού στην οικοδόμηση των κτιρίων.
 1. Ουσιαστική και τεκμηριωμένη κριτική στην όποια προσπάθεια της Κεντρικής Διοίκησης για θέσπιση μορφολογικών κανόνων που στραγγαλίζουν την ελεύθερη αρχιτεκτονική έκφραση.
 1. Δημιουργία γόνιμου διαύλου επικοινωνίας με τα μέλη με τον εκσυγχρονισμό της ιστοσελίδας του Συλλόγου, την δημιουργία Newsletter και την εξασφάλιση βήματος επικοινωνίας μέσω της περιοδικής έκδοσης «Αρχιτέκτονες».
 1. Ανάδειξη/προβολή του αρχιτεκτονικού έργου με την θεσμοθέτηση ανά τριετία Βραβείων Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, την προβολή/προώθηση της 14ης Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, την επίσημη προώθηση των ελληνικών συμμετοχών στα Βραβεία Mies Van der Rohe της Ε.Ε.
 1. Ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων συνεργασίας/συντονισμού με τις 6 Αρχιτεκτονικές Σχολές/Τμήματα (πχ δημιουργία καταλόγου κριτών διπλωματικών εργασιών), την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΤΕΕ, το Ελληνικό Τμήμα της UIA.
 2. Θεσμοθέτηση του προγράμματος  «Αρχιτεκτονική στα Σχολεία».
 1. Πρόταση αξιοποίησης του Ξενώνα Στάμου Στουρνά στην Άλλη Μεριά Πηλίου από Ομάδα Εργασίας του Συλλόγου.
 1. Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανώσεις και Φορείς (ACE, EFAP, UMAR) παρά τις αντίξοες οικονομικά συνθήκες με παρουσία στις συνελεύσεις με προσωπικά έξοδα των εκπροσώπων του Συλλόγου.


Ποιοί είμαστε

Αποτελούμε μια πολυσύνθετη και συμπαγή ομάδα που προτάσσει και συνθέτει ιδέες και απόψεις πέρα και πάνω από πρόσωπα και συμφέροντα. Η πραγματική  ανανέωση, στην σύνθεση του ψηφοδελτίου μας αγγίζει το 50%.
Συνάδελφοι νέοι και έμπειροι που γνωρίζουν τόσο  τα προβλήματα και τις ανάγκες των συναδέλφων που ασκούν το επάγγελμα, όσο και αυτά του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, που έχουν όρεξη για δουλειά, όραμα για τον Σύλλογο και προτίθενται να ενεργοποιηθούν και να προσφέρουν ουσιαστικά και την επόμενη μέρα των εκλογών. Συνάδελφοι, που όπως αποδείχθηκε στην προηγούμενη θητεία, δεν δίστασαν να υποστηρίξουν τις θέσεις του Συλλόγου ακόμα και όταν αυτές ήταν αντίθετες προς το ΤΕΕ ή το ΥΠΕΚΑ.
Είμαστε προσαρμοσμένοι στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας, των Αρχιτεκτόνων και του επαγγέλματός μας. Γνωρίζουμε καλά  ότι οι ισορροπίες και οι συμβιβασμοί καθώς και  τα «μεγάλα» λόγια και οι φρούδες υποσχέσεις δεν εγγυώνται την ενότητα και την πρόοδο.

Τη δύσκολη αυτή στιγμή για την επιβίωση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ , αποστασιοποιούμαστε από κάθε είδους ανάρμοστες ενέργειες, ανήθικες συμπεριφορές, μεθοδευμένες διαδικασίες παραπληροφόρησης και τακτικισμούς, οι οποίες οδηγούν σε τεχνητές πολώσεις και ακραίες καταστάσεις, που μόνο αποτέλεσμα έχουν να τορπιλίζουν κάθε προσπάθεια αναβάθμισης / αυτοδυναμίας / οικονομικής αυτοτέλειας και επιβίωσης του Συλλόγου. Οι άσκοπες «μάχες» οδηγούν τον Σύλλογο πιο γρήγορα στο περιθώριο, στον παλαιοκομματισμό και στην απαξίωση.


Στόχος για τα  επόμενα  τρία χρόνια

Ως διοίκηση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ , δουλέψαμε, όπως υποσχεθήκαμε πριν 3 χρόνια, για έναν θεσμικό φορέα που απαγκιστρωμένος από ανούσιες ιδεοληψίες και παρωχημένες απόψεις του παρελθόντος, που τον καταδυναστεύου για δεκαετίες, θα στρέψει τις δράσεις του σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο συνδικαλιστικού, και σε δράσεις στοχευμένες και ουσιαστικές.

Στηριζόμενος στα έσοδα από τις δράσεις, τις εκδηλώσεις και τις  συνδρομές  των ενεργών  μελών του, ο Σύλλογος, κατάφερε να επιβιώσει, εν μέσω της χειρότερης ίσως οικονομικής κατάστασης στην οποία βρέθηκε, μετά την δραματική μείωση των πάγιων εσόδων του.

Με ήδη κατατεθειμένες τις προτάσεις μας στις Συνεδριάσεις του ΔΣ/ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (https://www.facebook.com/groups/265938936783906/)
έχουμε καλλιεργήσει το έδαφος για το επόμενο και πιο ουσιαστικό βήμα, που αφορά στους βασικούς στόχους στους οποίους θα επικεντρωθούμε στην νέα θητεία και δεν είναι άλλοι από την οικονομική επιβίωση του Συλλόγου, την τροποποίηση/βελτίωση του Καταστατικού και την σχέση του Συλλόγου με τα μέλη του.
http://www.sadas-pea.gr/

Δεσμεύομαστε να είμαστε αποφασιστικοί για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Αντίθετοι σε έναν στείρο κρατικοδίαιτο συνδικαλισμό που εκφράζει τις αυτοαποκαλούμενες προοδευτικές δυνάμεις του χώρου, επιχειρούμε, και στην νέα Διοίκηση θα πετύχουμε, την ανεξαρτησία και οικονομική επιβίωση του Συλλόγου, μέσα από μια υγιώς καλλιεργούμενη σχέση με τα ενεργά μέλη του.

Θα προωθήσουμε  τις ιδέες μας μέσα από την τήρηση δημοκρατικών, θεσμικών και ηθικών αξιών που πρεσβεύουμε.

Δε θα επικρίνουμε ούτε θα καταδικάσουμε τις διαφορετικές τάσεις και απόψεις, και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να τις συνθέτουμε, όπως αυτό επιχειρήσαμε για την σύγκλιση των Προγραμματικών Δράσεων του Συλλόγου της προηγούμενης θητείας. Δεν θα εκβιάσουμε ούτε θα συκοφαντήσουμε τους εκλογικούς μας αντιπάλους, όπως εκείνοι συνηθίζουν, δε θα μπούμε στην
διαδικασία της μικροπολιτικής αντιπαράθεσης ούτε θα επιδοθούμε σε συγκεκριμένες συνδικαλιστικές τεχνικές.
Αλλά θα είμαστε σταθερά αντίθετοι σε μια μόνιμα επιχειρούμενη στείρα και μίζερη γενικόλογη κριτική «επί παντός επιστητού», η οποία είναι στοχευμένη πάντα και μόνο πολιτικά σε καταδίκες/καταγγελίες χωρίς συγκεκριμένες αντιπροτάσεις.

Είναι σίγουρο ότι δε θα σας καλέσουμε σε πορείες στους δρόμους ούτε σε διαδηλώσεις μπροστά στα  Υπουργεία. Οφείλουμε, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να διασφαλίσουμε την προοπτική και το «αύριο» του Συλλόγου.

Στόχος μας είναι να ανοίξουμε τις πόρτες  του  Συλλόγου, και να δώσουμε στον καθένα τη δυνατότητα να εκφράσει τους προβληματισμούς του, τις ιδέες και τις αγωνίες του. Γιατί ένας Σύλλογος πρέπει πρωταρχικά να βασίζεται στα μέλη του, μέλη που γνωρίζουν τα δικαιώματά τους αλλά συγχρόνως αναλαμβάνουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους. Μόνο έτσι, μέσα από το έργο ενός  θεσμοθετημένου οργάνου , ο  ΣΑΔAΣ – ΠΕΑ και το Τμήμα Αττικής θα μπορέσει επιτέλους  να διεκδικήσει καθαρά και  απόλυτα τα δικαιώματα  των Αρχιτεκτόνων.

Ειδικά για το Τμήμα  Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ , παραθέτουμε τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην θητεία 2011-2014.


Εκλογές  ΣΑΔΑΣ  - ΠΕΑ  14/12/2014

Στη σημερινή πρωτόγνωρη συγκυρία, που βιώνουμε όλοι και ιδιαίτερα ο κλάδος μας, σας προτρέπουμε, να συμμετέχετε στις εκλογές ώστε με τη συμμετοχή σας να δώσετε τη δυνατότητα σε αυτούς που πιστεύετε  ότι μπορούν, και το έχουν αποδείξει με έργα και πράξεις, να  συνεχίσουν την προσπάθεια, με στόχο την αναβάθμιση  του  ΣΑΔΑΣ  - ΠΕΑ.

Δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους που θέτουμε χωρίς την ενεργοποίηση του δυναμικού των Ελλήνων  Αρχιτεκτόνων.

Ελπίζουμε στην στήριξή σας προκειμένου,  το έργο που ξεκινήσαμε την τελευταία τριετία να συνεχιστεί με επιτυχία και μέσω μιας ευρείας πλειοψηφίας, να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα του Συλλόγου οριστικά, και να επιτύχουμε την ανασυγκρότησή του


Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

08.08.14….
..και να σκεφτεί κανείς ότι σύμφωνα με τον Ν.4254/14, σήμερα , το ΤΕΕ θα έπρεπε να καταθέσει σχετική γνωμοδότηση στην (υπό σύσταση) Επιτροπή που θα έπρεπε να έχει ήδη συγκροτηθεί από το ΥΠΟΜΕΔΙ και το ΥΠΕΚΑ, ώστε αυτή εν συνεχεία να εισηγηθεί σχετικό Σχέδιο προεδρικού διατάγματος, για τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις δραστηριότητες των μηχανικών …..
Ποιά επιτροπή , ποιο Υπουργείο , ποιο ΤΕΕ,……….τελικά ποιοί μηχανικοί.
Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Μέρα με την μέρα πείθομαι ότι σε αυτό το κράτος κανείς δεν θέλει να αλλάξουν τα πράγματα . Κανείς και σε κανένα επίπεδο . Και αυτό γιατί μόνο μέσα στο χάος που επικρατεί επιβιώνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι …..

Αυτά προς το παρόν.
http://www.sadas-pea.gr/n-42542014-epangelmatikes-drastiriotites-michanikon/

Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ


Η πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση αξιοποίησης του Ξενώνα Στάμου Στούρνα απο την εθελοντική ομάδα εργασίας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ , βασισμένη στις αποφάσεις της μόνιμης επιτροπής του συλλόγου .
Τους  ευχαριστώ  πραγματικά  για  την  αξιόλογη  δουλειά τους 

Η ανά χείρας Έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά τις αρχές και τις βασικές κατευθύνσεις, συνθετικές και κατασκευαστικές, τις οποίες υιοθέτησε η Ομάδα Μελέτης για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του Ξενώνα Στάμου Στούρνα, μέσα από γόνιμη και συνεχή συνεργασία των μελών της επί ένα οκτάμηνο και πλέον, καθώς και μετά από επανειλημμένες επαφές και ανταλλαγές απόψεων με την ειδική Επιτροπή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, η οποία και όρισε το γενικό πλαίσιο του έργου με την από 14.01.2014 εισήγησή της.

1.0   ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1.1 Επιθυμητή λειτουργία –χρήση του όλου χώρου του Ξενώνα
Ορίστηκε με την εισήγηση της ειδικής Επιτροπής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, που εγκρίθηκε από το Δ.Σ., ως «Κέντρο αρχιτεκτονικής θεωρητικών και πειραματικών εφαρμογών».
1.2   Χρήσεις υφιστάμενων χώρων
Προτάθηκαν κατ' αρχήν με την εισήγηση της ειδικής Επιτροπής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ως εξής:

«Χρήσεις:
Στο αρχοντικό προτείνονται: ισόγειο και Α΄ όρ.: ξενώνας –με αντικαταβολή
μικρού συμβολικού ποσού –Β΄ ορ.: χώρος διαλέξεων, εκθέσεων κλπ και
βιβλιοθήκης.
Παράσπιτα: εργαστήρια πειραματικών εφαρμογών της Αρχιτεκτονικής
(στο πρότυπο του Frank Lloyd Wright Foundation).

Σπίτι φύλακα: κουζίνα και λουτρά, για την υποστήριξη των υπαίθριων δραστηριοτήτων στον περιβάλλοντα χώρο.»

1.3  Νομικό πλαίσιο -Όροι νέας δόμησης
Ισχύει το ειδικό Π.Διάταγμα προστασίας των οικισμών του Πηλίου   (Π.Δ.11.06.1980 / ΦΕΚ 374Δ/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.17.04.1997 / ΦΕΚ 383Δ/1997).
Παραλλήλως ισχύει ο Ν.Ο.Κ. (Ν.4067/2012 ΦΕΚ 79Α, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4258/2014 ΦΕΚ 94Α).
Όριο νέας δόμησης μετά από τη μεταφορά μέρους του Σ.Δ. (χώροι συμπεριλαμβανόμενοι στον εναπομένοντα Σ.Δ.): 546.72 m2 ή ~= 545 m2

2.0   ΑΡΧΕΣ & ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2.1.  Το περιεχόμενο του «Κέντρου αρχιτεκτονικής θεωρητικών και πειραματικών εφαρμογών» και η διεύρυνση της λειτουργίας του Ξενώνα.

Κατά την άποψη της Ομάδας Μελέτης ο υφιστάμενος Ξενώνας μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά μόνον αν συνιστά υποδομή φιλοξενίας των επισκεπτών –κατά προτεραιότητα σπουδαστών Αρχιτεκτονικής – που θα προσέρχονται ακριβώς για να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του «Κέντρου αρχιτεκτονικής θεωρητικών και πειραματικών εφαρμογών».
Αυτό έχει ήδη καταδειχθεί από το γεγονός ότι η επισκεψιμότητά του μέχρι σήμερα είναι υποτυπώδης όταν δεν εκτυλίσσεται εκεί συγκεκριμένη δραστηριότητα, π.χ. τα σεμινάρια και workshops επί της παθολογίας παλαιών κτιρίων που οργανώνει ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
Η λειτουργία ενός «Κέντρου αρχιτεκτονικής θεωρητικών και πειραματικών εφαρμογών» ικανού να παρουσιάσει εφαρμογές υψηλού επιπέδου, απαιτεί ειδικούς χώρους και υποδομές, πέραν αυτών που εξασφαλίζουν έως σήμερα τη λειτουργία του Ξενώνα καθαυτού.
Η Ομάδα Μελέτης θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία των εξής νέων χώρων και υποδομών:

α. Δημιουργία λειτουργικά ευέλικτου Πολυχώρου, στον οποίον θα είναι δυνατόν να γίνονται σεμινάρια και παρουσιάσεις με ποικίλους τρόπους, εργαστηριακές εφαρμογές ή/και ασκήσεις, καθώς και ειδικά συνέδρια.
Ο Πολυχώρος αυτός μπορεί και πρέπει να λειτουργεί και να εκτείνεται όχι μόνο σε περίκλειστο χώρο, αλλά και σε συνεχόμενο ανοιχτό χώρο  κατάλληλα διαμορφωμένο.

β.  Δημιουργία πρόσθετων χώρων ειδικών Εργαστηρίων, πέραν εκείνων που μπορεί να φιλοξενηθούν στα ημιερειπωμένα σήμερα προσκτίσματα του Ξενώνα, μετά την αποκατάστασή τους.
Τα νέα Εργαστήρια μπορεί και πρέπει να λειτουργούν και να εκτείνονται επίσης, όχι μόνο σε περίκλειστο χώρο, αλλά και σε συνεχόμενο ανοιχτό χώρο  κατάλληλα διαμορφωμένο. Είναι δυνατό και επιθυμητό να έχουν λειτουργική, μορφολογική και κατασκευαστική δομή αυτόνομης επαναλήψιμης μονάδας, ώστε να κατασκευαστούν σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του «Κέντρου αρχιτεκτονικής θεωρητικών και πειραματικών εφαρμογών».

γ. Επέκταση της δυνατότητας φιλοξενίας με τη δημιουργία υποδομής Camping, ανοιχτού, προστατευμένου κάτω από κατάλληλα δέντρα ταχείας ανάπτυξης, που συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή και ευδοκιμούν στις τοπικές συνθήκες.

δ.  Κατασκευή επαρκών, ποιοτικών χώρων υγιεινής, για την υποστήριξη των β & γ, κλειστών αλλά και (ημι)υπαίθριων.

ε. Αναβίωση του περιβάλλοντα χώρου του  Αρχοντικού ως “παραγωγικού” κήπου, με τη λογική που συναντάται σε Αρχοντικά ανάλογης κλίμακας σε όλο το Πήλιο. Στους  “παραγωγικούς” κήπους περιλαμβάνονται κατά παράδοσην οπωροφόρα/καρποφόρα δέντρα, μπαξές και μεγάλες κληματαριές. Ο κήπος του Ξενώνα είχε αντίστοιχη διαμόρφωση, πριν καταστραφεί προ 15ετίας περίπου.
Η αναβίωσή του μπορεί και πρέπει να γίνει με δέντρα και λοιπά φυτά συμβατά με την παράλληλη χρήση του περιβάλλοντα χώρου –κατά τμήματα –για τις δραστηριότητες του Κέντρου. Μπορεί επίσης να υπηρετεί την ανάδειξη της ποικιλίας της χλωρίδας του τόπου, με τη λογική μικρού βοτανικού κήπου.

2.2  Επιλογές αρχών αρχιτεκτονικής σύνθεσης και κατασκευής

Η Ομάδα Μελέτης θεωρεί ότι οποιαδήποτε νέα κατασκευή επιβάλλεται να ακολουθήσει τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, ειδικά όταν γίνεται με ευθύνη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
Θεωρεί επίσης ότι ο έμπρακτος σεβασμός στην ανάγκη ανάδειξης και κυριαρχίας του  διατηρητέου Αρχοντικού, επιτάσσει την υποταγή των νέων κατασκευών στη λογική του “ελάχιστου δυνατού αποτυπώματος στο χώρο”, όσον αφορά ιδίως τους όγκους.

Ανάλογα ισχύουν και για την επιλογή των κατασκευαστικών μεθόδων και υλικών.
Κατά την άποψη της Ομάδας Μελέτης οι νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα υλικά επιβάλλεται να τεθούν στην υπηρεσία της μινιμαλιστικής ογκοπλαστικής παρουσίας και του διακριτικού μορφολογικού χειρισμού των επιμέρους στοιχείων των νέων κατασκευών.

Η Ομάδα Μελέτης

Μπρούζγου Μαρία
Ακρίβου Αναστασία
Βλαχάκης Γιάννης
Γεραλή Ελένη
Μανιάκη Ντέμη
Μαυρογιαννάκη Σοφία
Μπεζαντέ Χριστίνα
Παύλου Ελπινίκη


http://www.sadas-pea.gr/protasi-axiopiisis-tou-xenona-stamou-stourna-stin-alli-meria-piliou-apo-tin-omadas-ergasias-tou-sadas-pea/

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑ 2014

                                                    


14η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia – 
Fundamentals - Absorbing Modernity 1914-2014

Ελληνική Συμμετοχή:
Tourism Landscapes: Remaking Greece

Όπως  μάλλον  όλοι  γνωρίζετε  ο  ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια  Ένωση  Αρχιτεκτόνων ,έχει  αναλάβει  φέτος  την προώθηση  και προβολή  της  Ελληνικής  συμμετοχής .
Θέλω ειλικρινά  να  ευχαριστήσω    τον  Γ.Γρ,  του  ΥΠΕΚΑ  , συνάδελφο αρχιτέκτονα Σωκράτη  Αλεξιαδη , για την εμπιστοσύνη  που  έδειξε στο  σύλλογο  αρχιτεκτόνων  με  την απόφαση  να του  αναθέσει  το  έργο της  προβολής .
Είναι  βέβαια δεδομένο  οτι  ο  ΣΑΔΑΣ  - ΠΕΑ  ως  καθ΄υλην  αρμόδιος  φορέας  θα  κάνει  τα  πάντα  για  να ανταποκριθεί , αλλά  σας  ενημερώνω επίσης οτι  αυτή  η  συνεργασία  γίνεται  στα  πλαίσια  μιας συγκροτημένης προσπάθειας για τη συστηματική ενίσχυση και προβολή του Ελληνικού αρχιτεκτονικού και τεχνικού έργου μέσω μιας ενιαίας Πολιτικής για την Αρχιτεκτονική.

Με  χαρά  ενημερωθήκαμε για την ανάδειξη  του  Εθνικού  Επιτρόπου , και οφείλω  να ομολογήσω  ότι  η  συνεργασία  μας  ήταν  από  την πρώτη  στιγμή υποδειγματική  με  κοινό  στόχο  την προβολή  της  χώρας  Σύλλογος  Αρχιτεκτόνων και  Εθνικός  επίτροπος δουλεύουμε  συστηματικά  για  αυτό.

Να τονίσω  , ότι  για  πρώτη  φορά , σε  συνεργασία  με  το  Υπουργείο  και  τον Εθνικό  επίτροπο , δημοσιοποιούνται άμεσα όλες οι ενέργειες και  οι δράσεις  γύρω  από  την Biennale και  την Ελληνική  συμμετοχή .

Επίσης   έχει  διαμορφωθεί   ένα  σχέδιο  δράσεων  , το  οποίο θα  κρατάει  ενήμερη  όλη την αρχιτεκτονική  κοινότητα, τους  φορείς και  την κοινωνία , σχετικά  με  την Biennale πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης  ώστε με αφορμή την Biennale να τεθούν και αν αναδειχθούν ζητήματα ζωτικής σημασίας για την Ελληνική Αρχιτεκτονική.


Να  σημειώσω    ότι οι  δυσκολίες ήταν πολλές και σημαντικές από την αρχή. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία και την ραθυμία του ελληνικού κράτους, τα πενιχρά μέσα που δίνονταν, το γεγονός ότι δεν υπήρχε πρόσφατη εμπειρία και μηχανισμός που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί άμεσα. Όμως υπάρχει  ενθουσιασμός, διάθεση κινητοποίησης και προσφορά ιδεών για να δούμε αυτήν την υποχρέωση ως ευκαιρία για μικρές έξυπνες παρεμβατικές κινήσεις.
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

περιοδική έκδοση "αρχιτέκτονες" του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ 

τεύχος 10 

1η επιστημονική συνάντηση συνεργασίας , Ναύπακτος 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

18 Απριλίου 2014 στις 6:57 μ.μ.
                                                                      
Η αρχιτεκτονική οφείλει να ασκείται ελεύθερα , όπως θεσπίζεται και διασφαλίζεται από τις διεθνείς συμβάσεις .

Παραθέτω  κάποιες απο τις σκέψεις  που μας  οδήγησαν στην  απόφαση οργάνωσης  της Πρώτης Επιστημονικής  Συνάντησης συνΕργασίας   με θέμα:
ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Θεωρώντας υποχρεωσή  μας να  μείνουμε πιστοί  στις  προγραμματικές  μας θέσεις και  να συμβάλλουμε  με ουσιαστικό  τρόπο και όχι  με μία  στείρα  κριτική χρησιμοποιώντας  απλά ενα καταγγελτικό  λόγο ,
αποφασίσαμε  να  οργανώσουμε την πρώτη Επιστημονική ΣυνάντησησυνΕργασίας ,
με  σκοπο να διατυπωθούν οιαπόψεις και οι προβληματισμοί στα καίρια ζητήματα ερμηνείας της ΑρχιτεκτονικήςΚληρονομιάς και της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής δημιουργίας.

Θεωρώντας δομένο ότι ο σεβασμός  στο  παρελθον δεν  αποδεικνύεται  με την  αναπαραγωγή ομοιωμάτων  στο όνομα  της  διατήρησης  και της  προστασίας  ιστορικών και παραδοσιακών  οικισμων και  πολεων , κατακρίνουμε την   «υποχρεωση»  μιμητισμου  η οποία είναι   αντίθετη με  την  αρχή της  αυθεντικότητας.
Στόχος μας ήταν να γίνειπλήρως κατανοητό ότι ο συσχετισμός της αρχιτεκτονικής δημιουργίας με τον τόποπου εντάσσεται, δεν οφείλει να είναι μια υποταγή στη μορφολογική ταυτότητα τουυπάρχοντος περιβάλλοντος, αλλά η δυνατότητα ένταξης της σύγχρονης δημιουργίαςστο χώρο, με σκοπό να αφήσει το αποτύπωμά της δημιουργώντας μια ιστορικήσυνέχεια.
Και  αυτό γιατί , ως  πολιτεία , ως  θεσμοί , εκπρόσωποι  αλλά και  ελεύθεροι επαγγελματίες  αρχιτέκτονες εχουμε  το δικαιωμα της  εκφρασης  αλλα έχουμε  και  την  υποχρεωση να  κληροδοτησουμε  στις επομενες  γενιες , στοιχεια  και εργα  που  θα εμπλουτισουν  μορφολογικα και  λειτουργικα   την πολιτιστικη  μας  κληρονομια.

Πόσο  μάλλον όταν το  ισχύον θεσμικό  πλαίσιο περί  επαγγελματικών  δικαιωμάτων των μηχανικών , τα  οποία ακόμη και σήμερα καθορίζονται με  νομοθεσία που θεσπίστηκε το 1930,  Ν.4663 ΦΕΚ 149Α (9.5.1930) δίνει τηνδυνατότητα  και  το δικαίωμα σε  μή  αρμόδιες ειδικότητες να  αρχιτεκτονούν ,  να αναλαμβάνουν   την  ευθύνη υπογραφής  μιας αρχιτεκτονικής  μελέτης , και  κατ’ επέκταση να επηρεάζουν και να  διαμορφώνουν το περιβάλλον εις βάρος του πολιτισμού, της ποιότητας και του κοινωνικούσυνόλου γενικότερα.

Θεωρώντας  λοιπον πρόκληση οχι  μόνο για  τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ , αλλά  και  για την κοινωνία  στο  συνολό της , την έναρξη  μίας  δημόσιας συζήτησης , αποφασίσαμε την  οργάνωση μίας συνάντησης στην οποία   συμμετείχαν  ολοι οι φορείς  της αρχιτεκτονικής ισότιμα.

Και  οφείλω να ομολογήσω  , οτι  αυτή η πρώτη επιστημονική  συνάντηση  , με την συμμετοχή του αρμόδιου  Υπουργείου , εκπροσώπων της  εκκλησίας της  Ελλάδος , των  αρχιτεκτονικών  σχολών, εκπροσώπων  της αρχιτεκτονικής  κοινότητας καισυναδέλφων ελεύθερων επαγγελματιων , η  οποία πραγματοποιήθηκε   για πρώτη  φορά  στα χρονικά ,  είναι  ενα μεγάλο  στοίχημα  για τον  Σύλλογο  αρχιτεκτόνων και  την  ουσιαστική συμβολή  του στο επιστημονικό , πολιτιστικό και  κοινωνικό επίπεδοπροβληματισμου  της   χώρας .


Δεσποτίδη Μυρτώ
Πρόεδρος  ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ

Οφείλω να ευχαριστήσω τα στελέχη τουΥπουργείου  ΠΕ.Κ.Α. για  την στενη  συνεργασία τους  , το πράσινο  ταμείο και την  τράπεζα Αττικης για  την οικονομική  τους στήριξη , καθώς  και τους  χορηγους επικοινωνίας της  εκδήλωσης  , την περιοδική  έκδοση «αρχιτεκτονες» , και τους  «greekarchitects» .
Επίσης να   τονίσω την καθοριστική  συμβολή  του συλλόγου αρχιτεκτόνων και του Δήμου Ναυπακτίας χωρίς  την φιλοξενίατων  οποιών  δεν θα  ήταν  δυνατή η οργάνωση αυτης της  εκδήλωσης .

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

«Αυθαίρετα Σήμερα;» 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  18 Απριλίου 2014 στις 5:58 μ.μ.
εισήγηση στην ημερίδα του τομέα  πολεοδομίας &χωροταξίας του Ε.Μ.Π 

Δεσποτίδη Μυρτώ
Αρχιτέκτων DE.S.A
Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση συμμετοχής και να συγχαρώ τον Τομέα Πολεοδομίας καιΧωροταξίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την πρωτοβουλία της οργάνωσης αυτής της ημερίδας.
Χαίρομαι ιδιαίτερα, γι’ αυτή την πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα σε εκπροσώπους από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συζητήσουν και να προβληματιστούν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Δεν σας κρύβω ότι αρχικά είχα κάποιες επιφυλάξεις ως προς το αντικείμενο της συζήτησης και αυτό γιατί φοβούμουν ότι θα πρέπει να αναλύσουμεκαι να κάνουμε κριτική στους νόμους των αυθαιρέτων και στις διατάξεις τους,πράγμα το οποίο για μένα προσωπικά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
Σκοπός της σημερινής σύντομης τοποθέτησής μου είναι νακαταθέσω μια άλλη οπτική στο θέμα της αυθαίρετης δόμησης και συγκεκριμένα τουςλόγους που θεωρώ ότι μας οδηγούν στην αυθαιρεσία.


Υπάρχουσα κατάσταση

Προσπάθησα λοιπόν να απαντήσω στο ερώτημα τι είναι αυθαίρετο και γιατί αυθαιρετούμε.

Αυθαίρετο
Είναι αυτό που γίνεται κατά βούληση δηλαδή σύμφωνα με τις προσωπικές επιθυμίες, χωρίς την εφαρμογή νόμων ή ορισμένων κριτηρίων

Γιατί γίνεται λοιπόν αυτό;
Γίνεται γιατί δεν υπάρχουννόμοι και κριτήρια?, γίνεται γιατί οι συγκεκριμένοι νόμοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες μας?, ή μήπως υπάρχει και μια άλλη διάσταση που λέει ότι οι επιθυμίες μας απέχουν πολύ από τις ανάγκες μας. Πιθανότατα ισχύουν όλα, ή ένας συνδυασμός αυτών.
Είναι λοιπόν θέμα γενικότερης παιδείας, έχει να κάνει με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, του τι θέλω να κτίσω και ποιες είναι οι ανάγκες μου, και με την επιθυμία να κτίσω κάτι παραπάνω ...
από αυτό που πραγματικά χρειάζομαι...
Έχει επίσης σχέση με τις γνώσεις, την εμπειρία και την προσέγγιση της μελέτης από τον μηχανικό που αναλαμβάνει να δώσει τη λύση.
Γι’ αυτό πιθανά και τα προγράμματα σπουδών των μηχανικών, χρειάζονται έναν νέο προσανατολισμό σύμφωνα με τις νέες ανάγκες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απομακρυνόμαστε από το βασικό αντικείμενο.

Και τέλος έρχεται το κράτος με το ελλιπέστατο και πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δομημένου χώρου, και σου δίνει τη δυνατότατα να αυθαιρετήσεις/ παρανομήσεις.


Κόκκινη γραμμή

Είναι σαφές ότι το μεγάλο κεφάλαιο των αυθαιρέτων της χώραςδεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέσο είσπραξης χρημάτων, πράγμαπου δυστυχώς συνέβη και τις 3 φορές, αναφέρομαι στους νόμους 3843/10, 4014/11 &4178/13. Είναι ένα τεράστιο υπαρκτό πρόβλημα, με μεγάλη κοινωνική σημασία, αλλάιδιαιτέρως σύνθετο.

Νόμοι συνεχόμενοι, ο ένας πάνω στον άλλο, με ευνοϊκότερεςρυθμίσεις ο καθένας.
Ρυθμίσεις οι οποίες πρωταρχικό σκοπό έχουν να συγκεντρώσουνόσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία και μετά να δώσουν τηδυνατότητα στους ιδιοκτήτες να μεταβιβάσουν, αξιοποιήσουν ή ακόμα καινομιμοποιήσουν τους χώρους αυτούς.
Σε επίπεδο βέβαια καταγραφής του κτηριακού αποθέματος τηςχώρας αυτός είναι ένας θεμιτός τρόπος, όχι όμως ο μόνος.

Σαφώς και η κατηγοριοποίηση των αυθαιρεσιών είναι σημαντική,δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο μια προσθήκη αυθαίρετηςξύλινης πέργκολας, με ένα αυθαίρετο ξενοδοχείο στον αιγιαλό, αλλά το αποτέλεσματελικά ποιο είναι .... και τα δυο ρυθμίζονται, με διαφορετικό κόστος βέβαια,αλλά ρυθμίζονται. Το δίδαγμα που μένει στην κοινωνία ποιο είναι ??
Ποιος τιμωρείται και πως ...

Και όλοι αυτοί οι ημιυπαίθριοι χώροι, που έκλεισαν καιέγιναν υπνοδωμάτια για κάποιες οικογένειες που δεν είχαν τη δυνατότητα νααγοράσουν 15 τ,μ. περισσότερα ... δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ? δεν αυξάνουντην πυκνότητα ?

Επιτέλους κάποια στιγμή, σε αυτή την χώρα θα πρέπει νασταματήσουμε να «επιβραβεύουμε», τους αυθαιρετούντες, με διάφορες ρυθμίσειςαπλά και μόνο για να γεμίσουμε τα ταμεία.
Μια συνεχιζόμενη τέτοια αντιμετώπιση των πραγμάτων κλονίζειτην αξιοπιστία των πολιτών στους νόμους και τις διαδικασίες της πολιτείας, καιως εκ τούτου τους οδηγεί στην παρανομία. Η σοβαρή αντιμετώπιση είναι ναεξορθολογίσουμε το σύστημα, όχι να εφευρίσκουμε τρόπους νομιμοποίησης καιρύθμισης των αυθαιρεσιών που δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε.

Όπως έχω πει και στο παρελθόν η ουσία στο μεγάλο θέμα τωναυθαιρέτων και ο τρόπος με τον όποιο πρέπει να τα αντιμετωπίσεις, δεν είναι ηκατηγοριοποίησή τους, το ύψος του παράβολου, ούτε ο αριθμός των δόσεων, αυτάείναι τα εργαλεία για την καταγραφή, τη λειτουργία του νόμου και τη συλλογή τωνχρημάτων.
Η ουσία είναι η ρύθμιση των κενών στη νομοθεσία που αφήνουντη δυνατότητα δημιουργίας νέων αυθαιρέτων.
Αν καταφέρουμε να ξεφύγουμε από την εμμονή του πόσο χρίζουμε,και μελετήσουμε το τι χρίζουμε, θα έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα.

Η κόκκινη γραμμή δεν μπορεί να είναι μια ημερομηνία, είναι τοσημείο που θα αλλάξει η νοοτροπία για το θέμα της κατασκευής, είναι δηλαδή η διάφοραμεταξύ ποιότητας και ποσότητας.


Νομοθεσία

Αυτό βέβαια είναι μια μεγάλη ευθύνη για το κράτος και μιαπολύ δύσκολη δουλειά, ειδικά όταν δεν υπάρχει όραμα, και κατ’ επέκταση δεν υπάρχειολοκληρωμένος σχεδιασμός, όλα γίνονται αποσπασματικά.
Όλα αυτά τα κενά στη νομοθεσία τα οποία άλλες φορές είναιυπεύθυνα και άλλες φορές πηγάζουν από το έλλειμμα του ολοκληρωμένου σχεδιασμού,δημιουργούν ένα μόνιμο άγχος στη διοίκηση πως θα ελέγξει τις διαδικασίες.
Αναγκάζεται λοιπόν και εφευρίσκει όλο και περισσότερα στάδιακαι εργαλεία ελέγχου, διότι, δεν μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη στιςδιαδικασίες που εκείνη θεσμοθέτησε.

Οιτελευταίοι νόμοι (και μιλάω για τον Ν. 4030/11 & Ν.4067/13 ΝΟΚ) προσπάθησαννα κάνουν την αλλαγή. Ο 4030 /11 έδωσε τη δυνατότητα, ή τουλάχιστον αυτός ήτανο στόχος, να περιοριστεί η συναλλαγή του μελετητή με τον ελέγχοντα μηχανικό,εξοικονομώντας χρόνο και πατάσσοντας τη γραφειοκρατία, και ο 4067/13 αλλάζονταςτον υπάρχοντα οικοδομικό κανονισμό, ενώ επικαλείται έναν κανονισμό με σύγχρονη λογική, οραματικού ωςπρος την αρχιτεκτονική, δεν δείχνει να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, ούτε ναδίνει την απαιτουμένη ελευθερία στην αρχιτεκτονική έκφραση. Ο στόχος χάθηκε καιαυτό γιατί η προετοιμασία για την εφαρμογή των νόμων ήταν ανύπαρκτη. Οι δεαλλεπάλληλες διευκρινιστικές και ερμηνευτικές, απέδειξαν ότι οι νόμοι δεν είχανμελετηθεί σωστά.
Προφανώςδε οι νόμοι περί ρύθμισης αυθαιρέτων υπάρχουν επειδή η νομοθεσία για τηνπαραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος είναι ελλιπής.

Δυστυχώς μέχρι στιγμής η πολιτεία δεν έχει πείσει, ότι έχει εξαντλήσειτο περιθώριο στην «εύρεση» ή «δημιουργία» των κατάλληλων εργαλείων.....
Παρόλο που γίνονται σοβαρές προσπάθειες, ο τρόπος και οχρόνος δεν δείχνουν να είναι σύμμαχοι. Θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμη μεγάλεςδυνατότητες αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο.
Θαήθελα να τονίσω, σε αυτό το σημείο ότι οι πλέον αρμόδιοι να συντάσσουν νόμουςκαι πλαίσια για το συγκεκριμένο θέμα είναι ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους,δηλαδή το ΤΕΕ, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συλλόγους ειδικότητας, δηλαδήοι μηχανικοί της χώρας.
Άραόλοι μας έχουμε μερίδιο ευθύνης, είτε γιατί δεν καταθέσαμε έγκαιραολοκληρωμένες προτάσεις, είτε γιατί αποδεχτήκαμε ότι αυτό είναι αντικείμενοεπεξεργασίας κάποιου άλλου φορέα. Και τώρα εκ του ασφαλούς κάνουμε κριτική.
Απόεκεί και περά είναι θέμα των νομικών να διασφαλίσουν την εγκυρότητα καιδημοκρατικότητα αυτών των νόμων.
Με όλοτο σεβασμό στους νομικούς για τη δύσκολη και αξιόλογη εργασία που εκτελούν, ...τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, ιδιαίτερα δε με το θέμα των αυθαιρέτωνπαρουσιάζεται μια ειδική ενασχόληση των νομικών με τη σύνταξη, επεξήγηση,ερμηνεία και γνωμοδότηση, κανόνων, κανονισμών και κριτηρίων που έχουν να κάνουνμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό και όχι μόνο.

Από την άλλη έχουμε αποδεχτεί ότι το σύνολο των ανθρώπων πουασχολούνται, ειδικότερα με την ιδιωτική κατασκευή, είναι δεδομένο ότι θααυθαιρετήσουν, θα κλέψουν το κράτος, και θα επιβαρύνουν το περιβάλλον ...

Και είναι αυτό λοιπόν ένα υγιές θεσμικό πλαίσιο? μπορεί αυτόνα χαρακτηρίζεται ως αξιοπιστία στο έργο και στο δυναμικό των μηχανικών τηςχώρας ?
Φυσικά και όχι


Εμπλεκόμενοι φορείς

Δυστυχώς σαν Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων απλά παραλάβαμε τονομοσχέδιο των αυθαιρέτων, όπως και όλοι οι άλλοι φορείς. Το λέω αυτό γιατίθεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαμε κληθεί επίσημα και θεσμικά να συμμετείχαμε στις συζητήσειςκαι στους προβληματισμούς που προηγήθηκαν της σύνταξής του.

Χρειάζεται μια αλλαγή στην τακτική με την οποίαδιαμορφώνονται και τελικά παρουσιάζονται τα νομοσχέδια.
Η τακτική, του να παρουσιάζεις κάτι στην τελική του μορφή καιμετά να προσπαθείς να αντικρούσεις τις παρατηρήσεις που γίνονται ή ακόμα καιάλλες ιδέες, δεν είναι αποτελεσματική. Προφανώς και όλη αυτή η διαδικασία θαέπρεπε να προηγείται.
Τα νομοσχέδια θα έπρεπε να συντάσσονται με άλλο τρόπο, η διαύγειακαι διαβούλευση πρέπει να είναι έννοιες ουσιαστικές.
Βέβαια για να υλοποιηθεί μια τέτοιου είδους συνεργασία,πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία,ουσιαστικός διάλογος και συγκεκριμένες υλοποιήσιμες ιδέες και προτάσεις.

Οι φορείς να είναι υπεύθυνοι και η πολιτεία να αναγνωρίζει τονρόλο του καθενός...


Σύγχρονη πολιτική για την αυθαίρετη δόμηση

Όμως όπως είπα και πρωθύστερα όλα αυτά είναι δύσκολα, γιατί δενείναι μια απλή σημείωση σε ένα ημερολόγιο, ως κόκκινη γραμμή, είναι θέμαγενικότερης νοοτροπίας και παιδείας.
Θεωρώ όμως και συγχρόνως ευελπιστώ, ότι έχουμε φτάσει πλέονστο σημείο αυτό, που α) δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να κάνουμε ατέρμονεςσυζητήσεις και αναλύσεις β) έχουν γίνει οι απαιτούμενες ζυμώσεις, έχει ωριμάσειη ιδέα και έχουμε δει τα αποτελέσματα από όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις καιδιατάξεις, ώστε να κάνουμε ένα γενναίο βήμα και να περάσουμε σε μια νέα εποχή πραγμάτων.
Το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει, το ίδιο και οι ιδέες, και δεννομίζω να το αμφισβητεί αυτό κανείς.

Αυτόπου χρειάζεται είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.
Αυτό τοσχέδιο για να είναι αποτελεσματικό, παραγωγικό και υλοποιήσιμο, χρειάζεταιμελέτη, συγκεκριμένο υπόβαθρο και τη συμμέτοχη των επιστημόνων, δεν μπορεί ναχαραχτεί μόνο από τους πολιτικούς.

Οι προτεραιότητες, οι προσεγγίσεις, οι αναλύσεις και οιπροτάσεις, από εδώ και πέρα θα πρέπει να έχουν μια, ριζοσπαστική, σχεδόνανατρεπτική λογική, ώστε τα αποτελέσματα να μπορέσουν πραγματικά να αλλάξουν τααποδεδειγμένα κακώς κείμενα. Κακώς και στον τρόπο εφαρμογής των νόμων, αλλά καιστη γενικότερη νοοτροπία και πρακτική.
Ο κόσμος πρέπει νακαταλάβει ότι δεν είναι η ποσότητα που προσδίδει αξία, αλλά η ποιότητα. Ως εκτούτου, σημασία δεν έχει πόσο θα κτίσω, και πόσο θα πουλήσω, σημασία έχει τι θαδημιουργήσω και πώς θα το αξιοποιήσω.

Η δημιουργία μιας πλατφόρμας δεδομένων της χώρας που θαπεριλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και υπόβαθρα (κτηματολόγιο,δασολόγιο, αιγιαλός, οικισμοί παραδοσιακοί και μη, αρτιότητες κλπ) είναι πλέονεπιβεβλημένη.
Επίσης μια οριστική διευκρίνιση του νομικούκαθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που ανήκουν ιδιοκτησιακά σε ιδιώτες, αλλάείναι αδύνατη η αξιοποίησή τους, λόγω κάποιας αξίωσης ή διεκδίκησης από τοΔημόσιο, είναι απαραίτητη.

Τέλος μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος για το πωςμελετάμε και κτίζουμε (ένας απλουστευμένος επιτέλους οικοδομικός κανονισμός)και η θεσμοθέτηση μιας πιο ανθρώπινης κλίμακας σε επίπεδο αστικού σχεδιασμού......

Αυτά είναι πλέον τα αναγκαία βήματα.

Είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή, να καλούμαστε να εφαρμόσουμεμέσα σε ένα ασφυκτικό χρονικό διάστημα ¨μνημονικά¨ σχέδια και απαιτήσεις, όταν θαέπρεπε εδώ και χρόνια να είναι οι προτεραιότητές μας. Θα έπρεπε, εδώ και χρόνιανα είχε ολοκληρωθεί το εθνικό κτηματολόγιο, να είχε αξιολογηθεί η δημόσια περιουσία,να είχε αξιοποιηθεί ο δημόσιος χώρος, να είχαν εκσυγχρονιστεί τα εργαλεία καινα είχαν απλοποιηθεί οι διαδικασίες. Όλα αυτά έπρεπε να έχουν γίνει εδώ καιχρόνια σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα, τις ανάγκες της χώρας και των πολιτών της.Είναι φυσικό τώρα που δεν υπάρχει πλέον χρονικό περιθώριο, όλα να γίνονται βίαια,με τεράστιο κοινωνικό κόστος.

Το έλλειμμα όμως τόσων χρόνων σε επίπεδο προτάσεων καιυλοποίησης αυτών από μέρους της κρατικής διοίκησης, δημιούργησε το κενό και ταπροβλήματα που όλοι γνωρίζουμε, με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, να προσπαθούμε μελανθασμένο δυστυχώς τρόπο να περισώσουμε ότι απέμεινε.

Όταν λοιπόν πολίτες και μηχανικοί, γνωρίζουν αυτά τα δεδομένακαι αυτά είναι ξεκάθαρα, είναι πολύ πιο εύκολο, να προσαρμόσεις τις ανάγκες σουκαι να μελετήσεις σύμφωνα με αυτές.
Ένα τέτοιο ολοκληρωμένο πλάνο, θα κάλυπτε όλες τις ανούσιες καισίγουρα πολύπλοκες αναθεωρήσεις, αλλαγές, ερμηνείες και διευκρινίσεις που όλοιγνωρίζουμε και καθημερινά μας ταλαιπωρούν, αφήνοντας τα κενά, στα οποίαδημιουργούνται οι αυθαιρεσίες.

Εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς τι θα συμβεί μέχρι να γίνουναυτές οι αλλαγές?
Πως θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν νέα αυθαίρετα?
Γιατί οι αλλαγές αυτές χρειάζονται χρόνο και τα αποτελέσματαδεν θα είναι άμεσα ορατά. ///

Μέχρι η αλλαγή νοοτροπίας να εδραιωθεί και να ξέρουμε που χρίζουμεκαι πόσο πραγματικά χρειαζόμαστε, υπάρχουν κάποια εργαλεία, χρήσιμα.
Και αυτά είναι η ταυτότητα κτηρίου (απαίτηση χρόνων....) καιη βεβαίωση μηχανικού (μέγιστη ανάληψη ευθύνης). Δεν θα επεκταθώ στην ανάλυσήτους, τα γνωρίζουμε όλοι.


Αρχιτεκτονική

Κλείνοντας θα ήθελα να σας καταθέσω κάποιες σκέψεις καιδράσεις γι’ αυτό που ονομάζω αλλαγή νοοτροπίας.

-Η θεσμοθέτηση του προγράμματος «Αρχιτεκτονική στα Σχολεία» (πρόγραμμα που παρουσίασε ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑήδη από το 2011) συμβάλλει στη γενική εκπαίδευση θεμάτων αντίληψης τουδομημένου περιβάλλοντος, παρατήρησης και συνειδητοποίησης της κλίμακας.
- Η Συνεργασία των σχολών με τουςεπαγγελματικούς συλλόγους, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσηςκαι επαγγελματικής πραγματικότητας.
-Η διαρκής μελέτη και παρακολούθηση των νόμων από τουςαρμόδιους φορείς προσφέρει γνώσεις για την αποφυγή νέων λαθών (αντικείμενοενασχόλησης των επιτροπών του συλλόγου αρχιτεκτόνων).
-η ουσιαστική θεσμοθέτηση της δημόσιας διαβούλευσης και τουσυμμετοχικού σχεδιασμού, δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνία να καταθέσει τιςπροτάσεις της και να αναλάβει τις ευθύνες της.
-Η καθιέρωση, του θεσμού των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με κυρίαρχο στόχο την ανάδειξη νέων καιπρωτοποριακών ιδεών.
- Η προστασία τωναρχών διατήρησης της αυθεντικής κατάστασης, και η αποστασιοποίηση από τηνάκριτη προσήλωση στο παρελθόν.

Όλα αυτά στο σύνολό τους και σε συνδυασμό με άλλες προτάσειςφορέων, πάντα σε συνεργασία με τη δημόσια διοίκηση, μπορούν να συμβάλλουν στηναλλαγή νοοτροπίας για το περιβάλλον.

Η προβολή της αρχιτεκτονικής και ο δημόσιος διάλογος περίαυτήν, θέμα που έχει αναδείξει ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ τον τελευταίο καιρό, δίνει άλλες διαστάσεις και προσανατολίζει την κοινωνία σε επίπεδο ποιότητας και όχι ποσότητας για τον τρόπο παράγωγης, διαμόρφωσης και αξιοποίησης των κτηρίων του δημόσιου χώρου και του περιβάλλοντος γενικότερα.