Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

από την Despotidi Myrto, Κυριακή, 10 Απρίλιος 2011 στις 10:12 π.μ.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ  ΠΑΙΔΙΑ  6-12  ΕΤΩΝ.


Τα εργαστηρια αυτά  αποτέλεσαν θέμα παρουσίασης στο 11ο Π.Α.Σ. ως πιλοτικό πρόγραμμα για τη θέσπιση προγράμματος «Αρχιτεκτονική στα Σχολεία». Πρόκειται για «κυψέλες» ομάδων εργασίας αποτελούμενες κατ’ ελάχιστον από το δάσκαλο εικαστικών του σχολείου, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό από τον σύλλογο γονέων του σχολείου και έναν αρχιτέκτονα μηχανικό του ΣΑΔΑΔΣ-ΠΕΑ, ο οποίος θα συντονίζει τα εργαστήρια. Η διαδραστική σχέση με το περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές, αποτελούν στόχο διερεύνησης ενός τέτοιου προγράμματος.
Μέσα από συζητήσεις, προβολές, διαλέξεις, εργαστήρια, βόλτα στη γειτονιά ή επισκέψεις σε εκθέσεις, μέσα από την παρουσίαση κτιρίων ή πόλεων με έμφαση στη διαφορετικότητα που προκύπτει από την κοινωνική ή οικονομική ανάπτυξή τους, τη θέση και το μέγεθός τους, δίνεται στα παιδιά το ερέθισμα/ πληροφόρηση ώστε να μπορούν να αντιληφθούν το περιβάλλον στο οποίο ζουν και να αναπτύξουν ευαισθησία, γνώση και κατανόηση σε θέματα αρχιτεκτονικής, αστικού σχεδιασμού και πολεοδομίας.

 
ΖΑΠΠΕΙΟ 17-20 /03 /2011
ΤΟ ΠΡΩΤΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  ΣΤΟ  ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ
 ΚΟΛΛΕΓΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
 ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ


ΤΜΗΜΑΤΑ   3 Β  &   3Γ ,  Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  
ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  Ε.Μ.Π

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου